Consilierea de specialitate în domeniul Medicinei Muncii privind evaluarea factorilor de risc implicaţi în îmbolnăvirile profesionale;
Efectuarea Controlului Medical Periodic, Examenului medical la angajarea în muncă, Examenului medical de adaptare și Examenului medical la reluarea activității (Conform HG 1169/2011 și Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în muncă nr. 319/2006);
Efectuarea investigaţiilor şi consultaţiilor de specialitate la recomandarea medicului de Medicina Muncii.