Consilierea de specialitate în domeniul Medicinei Muncii privind evaluarea factorilor de risc implicaţi în îmbolnăvirile profesionale;
Efectuarea Controlului Medical Periodic, Examenului medical la angajarea în muncă, Examenului medical de adaptare și Examenului medical la reluarea activității (Conform HG 1169/2011 și Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în muncă nr. 319/2006);
Efectuarea investigaţiilor şi consultaţiilor de specialitate la recomandarea medicului de Medicina Muncii.


Monitorizarea stării de sănătate a angajatului (Conform HG 1169/2011 și Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în muncă nr. 319/2006) prin:

1.    Examen medical la adaptare;
2.    Control medical periodic;
3.    Examen medical la reluarea activităţii.   

Efectuarea consultaţiilor de specialitate conform consilierii medicului de Medicina Muncii:

4.    Examen clinic de medicină generală;
5.    Examen oftalmologic;
6.    ORL;
7.    Examen neurologic;
8.    Examen psihologic.

Efectuarea investigaţiilor de laborator conform consilierii medicului de Medicina Muncii;
Efectuarea analizelor de biotoxicologie conform consilierii medicului de Medicina Muncii;
Efectuarea explorărilor funcţionale (EKG, audiometrie, spirometrie) conform consilierii medicului de Medicina Muncii.

Reprezentarea de către MEDLINE CORPORATE în fata autorităților în caz de evenimente majore sau la controalele programate, participarea la elaborarea politicii de securitate și sănătate în muncă și prezența în ședintele C.S.S.M;
Actualizarea obligațiilor legislative prin informări periodice;
Campanii de prevenire a îmbolnăvirilor epidemiologice;
Asigurarea suportului în cazul accidentelor de muncă;
Monitorizarea și controlul permanent a stării de sănătate a persoanelor care suferă de boli cronice, afecțiuni care conduc la scăderea capacității de muncă;
Analiza dosarului medical şi eliberarea avizului de aptitudine în muncă (FIȘA DE APTITUDINE) de către medicul de Medicina Muncii;
Deplasarea echipei medicale la sediul beneficiarului cu aparatura medicală portabilă pentru minim 5 de angajaţi în condiţiile asigurării de către beneficiar a normelor igienico-sanitare minim necesare desfăşurării actului medical de calitate;
Curs practic de prim ajutor (Conform Legii 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România și a Legii nr. 524/2004 pentru modificarea și completarea Legii SNCRR).

Pentru ca echipa noastra sa va poata furniza mai multe informatii, va invitam sa completati aici datele dumneavoastra.